Lekarz POZ

Poradnia lekarza POZ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia gwarantowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
  2. poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie
  3. świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
  4. poradę patronażową
  5. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe
  6. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej
  7. szczepienia ochronne

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie osobom ubezpieczonym. Osoby nieubezpieczone mogą skorzystać z porady lekarza za odpłatnością.

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ można dokonywać nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty.

Poradnie POZ we Wrocławskim Centrum Zdrowia działają od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porad udziela się w przychodni lub - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - podczas wizyt domowych.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany w deklaracji) świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.

Pielęgniarka i położna POZ

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi (chłopcami) do 2. miesiąca życia.

Programy Profilaktyczne

  • Program profilaktyki chorób układu krążenia skierowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także w innych poradniach).
  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) realizują wybrane placówki POZ. Adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy. W szczególności przeznaczony jest dla osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia., które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.
  • Program profilaktyki gruźlicy dla osób dorosłych, u których nie rozpoznano gruźlicy, a które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub mają trudne warunki życiowe. Są to w szczególności osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, uzależnione od alkoholu lub narkotyków.

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Rejestracja

Przychodnia Stare Miasto

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. 71 344 43 63
tel. 71 344 80 85

Przychodnia Grabiszyn

ul. Stalowa 50
53-433 Wrocław
tel. 71 362 11 21
tel. 71 362 15 10

Przychodnia Kozanów

ul. Dokerska 9
54-142 Wrocław
tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
tel. 71 353 68 87 - poradnia ginekologiczna (telefon dostępny w czasie pracy poradni)

Przychodnia Stabłowice

ul. Stabłowicka 125
54-062 Wrocław
tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19
tel. medycyna pracy 71 352 05 69

Lista naszych poradni

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.