Medycyny pracy

Medycyna pracy – obowiązki pracodawcy

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 04.125.1317 t.j.) nakłada na pracodawców określone powinności, zobowiązuje ona m.in. do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Koszty przeprowadzanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, ponoszą pracodawcy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy (art. 229).

W świetle obowiązujących przepisów świadczenia te powinny być wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. 04.125.1317 t.j.).

WCZ SP ZOZ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców chcących sprostać wymogom ustawy o służbie medycyny pracy, proponuje zawarcie umowy na pakiet świadczeń z zakresu medycyny pracy.

Badania z zakresu medycyny pracy – oferta

W Poradni Medycyny Pracy przeprowadzamy badania wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:I. BADANIA PROFILAKTYCZNE

- badanie wstępne – które wykonuje się przed zatrudnieniem lub po zmianie stanowiska pracy, jeśli występują nowe czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe. Badaniom wstępnym podlegają Pracownicy, również ci którzy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu

- badanie okresowe – wykonywane dla wszystkich Pracowników wykonujących prace na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

- badanie kontrolne - obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni

- badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki zdrowia

- badanie osoby ubiegającej się o prawo jazdy (wszystkie kategorie)

- badanie osoby wykonującej zawód kierowcy

- badanie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej

- badanie osoby zawodowo narażonej na działanie promieniowania jonizującego

- badanie osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika zabezpieczenia technicznego

- badania wysokościowe – badaniu temu podlegają Pracownicy wykonujący pracę na wysokościach, w szczególności:

a) operatorzy dźwigów

b) operatorzy koparek

c) operatorzy suwnic

d) operatorzy wózków, itd.

- badania kierowców - badaniom tym podlegają Pracownicy wykonujący prace na stanowiskach:

a) kierowców – dotyczy wszystkich kategorii: A, B, C, D, E,

b) operatorów wózków widłowych

c) obsługi i konserwacji dźwigów

d) i innych podobnych wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej

- badania studentów i uczniów.

II. BADANIA SPECJALISTYCZNE

Badania specjalistyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich:

- badanie kardiologiczne

- badanie okulistyczne

- badanie neurologiczne

- badanie laryngologiczne

- badanie dermatologiczne

- badanie ginekologiczne

- badanie ortopedyczne

- badanie psychologiczne.III. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania diagnostyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich:

- badania laboratoryjne - (OB., morfologia krwi, badanie ogólne moczu, cholesterol, glukoza, trójglicerydy i inne)

- badania radiologiczne - RTG klatki piersiowej, EKG, spirometriaIV. WIZYTACJE ZAKŁADU PRACY – świadczenia dodatkowe

W ramach zawartej umowy świadczymy szereg innych działań pozwalających Pracodawcy na dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o Służbie Medycyny.

Oferta ta obejmuje:

- Obowiązkowe przeglądy stanowisk pracy wraz z wizytacją zakładu pracy przez lekarza Medycyny Pracy. Podczas wizytacji, wykonujemy rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na poszczególnych stanowisku pracy. Wnioski pokontrolne, zawierające opis stanowisk pracy (zagrożeń, przekroczonych norm itd.), omawiane są z pracodawcą w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Ponadto informacje te są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy.

- nadzór nad warunkami pracy występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy

- współpraca ze służbami i komisją BHP w zakresie oceny warunków pracy, sposobu jej wykonywania, następstw wypadków w pracy.

- akcje profilaktyczne. Obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy: np. organizacja szkoleń, szczepienia ochronne.

Wszystkie badania są przeprowadzane przez uprawnionych lekarzy Medycyny Pracy oraz wybranych specjalistów w przypadku badań specjalistycznych i diagnostycznych.

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia określającego wskazania, przeciwwskazania i opinię przydatności pracownika na dane stanowisko pracy.

W szczególności zaświadczenie lekarskie zawiera informacje stwierdzające: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń według ustalonego wzoru. Pracodawca posiada obowiązek przechowywania takiego orzeczenia w aktach Pracownika.

Prosimy pamiętać:

- badania wykonujemy podczas jednej wizyty

- mieścimy się przy ul. Stabłowickiej 125

- mamy bezpłatny parking przy przychodni

Lista naszych poradni

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.