Program specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem oraz uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i DDA

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,Koordynator programu

Malwina Nowakowska
tel. 572 044 450
email: mnowakowska@spzoz.wroc.pl

Zadania:

 1. Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików.
  Formy realizacji:
  • Treningi umiejętności zachowań dla osób uzależnionych współuzależnionych i DDA
  • Psychoterapia krótkoterminowa dla osób uzależnionych współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików.
  • Grupowa psychoterapia DDA
  • Punkt Informacyjno Konsultacyjny - poradnictwo indywidualne w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia.
 2. Prowadzenie edukacji z zakresu problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych.
 3. Wspieranie podnoszenia/doskonalenia umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień
 4. Dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych w trakcie obozów terapeutycznych
  Regulaminy dofinansowania do pobrania na dole strony
 5. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania w Klubach Abstynenta. Formy realizacji:
  • Poradnictwo indywidualne: - prawne, - poradnictwo dla członków grup wsparcia DDA, - poradnictwo psychologiczne dla uzależnionych i współuzależnionych, - poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością słuchową: nie słyszącym, słabo słyszącym, które są uzależnione, zagrożone uzależnieniem od alkoholu, współuzależnione.
  • Grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
  • Grupa psychoedukacyjna dla osób z uzależnieniem mieszanym
  • Grupa korekcyjno- edukacyjna dla osób pijących ryzykownie, szkodliwie
  • Grupa korekcyjno- edukacyjna dla osób z niepełnosprawnością słuchową: nie słyszących, słabo słyszących, które są uzależnione, zagrożone uzależnieniem od alkoholu, współuzależnione.

  • Informacje na temat form, terminów zajęć oraz prowadzących zajęcia na stronie: http://www.serwis.odnowa.info.pl/
   Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ODNOWA"
   ul. Jedności Narodowej 181/1, Wrocław
   tel. 713453416

Harmonogram


Informacje na temat form zajęć, terminach oraz osobach prowadzących dostępne w następujący placówkach W C Z SPZOZ:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Samuela Lindego 19-21, Wrocław

e-mail: podwale13@gmail.com

tel. 71 355 69 32

Czynna codziennie w godz. 8.00-20.00Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Wszystkich Świętych 2, Wrocław

tel. 71 326 67 30

Czynna: pon.- pt. w godz. 8.00-20.00


Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób współuzależnionych, współuzależnionych i DDA

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzaleznień

ul. Lindego 19-21, Wrocław

Czynny:

poniedziałek, środa w godz. 13.30- 15.30

czwartek, piątek w godz. 13.00 14. 00

wtorek w godz. 12.00-14.00

Rekrutacja


Wszelkie działania realizowane w programie są bezpłatne - finansowane z budżetu miasta Wrocławia.


Placówki WCZ realizujące ten program

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

ul. Samuela Lindego 19-21
51-138 Wrocław
tel. 71 355 63 61
tel. 71 355 65 18

Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień

ul. Wszystkich Świętych 2
50-136 Wrocław
tel. 71 326 67 30
tel. 71 356 07 80

Inne programy zdrowotne

Program zmienił formę zajęć z bezpośredniej na nauczanie online i poradnictwo specjalistyczne drogą telefoniczną.

Indywidualna edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Program skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających wieloraczki (trojaczki, czworaczki) od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia.

OD DNIA O1.06.2020 r. WZNAWIA SIĘ REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI U KOBIET, MIESZKANEK WROCŁAWIA, W CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "MEDIX" .


Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

Witamy w Nowym Roku 2021r.

Uprzejmie informujemy Wrocławianki w ciąży (niezależnie od czasu jej trwania), że po przerwie wznawiamy działalność Ośrodków Informacji i Edukacji. Wszelkich informacji udziela koordynator programu.

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 18.03.2020r. do odwołania program w związku z pandemią Coronavirusa w postaci spotkań bezpośrednich zostaje zawieszony!

Spotkania korekcyjno-edukacyjne indywidualne prowadzone są w formie zdalnej za pomocą Skypa, Whatsappa lub telefonicznie.

Posiadamy możliwość przyjęcia kolejnych klientów do formy zdalnej po uprzedniej konsultacji telefonicznej.

Celem programu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych jak i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne itp.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić.

Organizowanie i prowadzenie na terenie wrocławskich placówek edukacyjnych zajęć dotyczących znaczenia zdrowego żywienia w profilaktyce nadwagi, otyłości i innych zaburzeń okresu rozwojowego". Program finansowany przez Miasto Wrocław.

Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.