Program profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia

OD DNIA O1.06.2020 r. WZNAWIA SIĘ REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI U KOBIET, MIESZKANEK WROCŁAWIA, W CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "MEDIX" .


Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

Koordynator programu

Renata Nowak


O programie


Program profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest komplementarny do realizowanego od 2006 r. Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ. Stanowi rozszerzenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych mieszkankom Wrocławia, w wieku poniżej 50 roku życia i powyżej 70 roku życia, nie objętych programem populacyjnym. W metodologii programu uwzględnia się edukację zdrowotną dla wszystkich kobiet bez ograniczenia wieku oraz konsultacje onkologiczne i badania diagnostyczne (mammografia i USG piersi) dla kobiet do 50 r. ż. i powyżej 70 r. ż. nie objętych Populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi. Program uwzględnia również współpracę z lekarzami POZ, stosującymi procedurę tzw. „Zielonej Karty".


Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w Ośrodku Diagnostyki Chorób Piersi – w czasie wakacji krótkie terminy oczekiwania na wizytę. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 tel. kom. 603 71 30 30


CELE PROGRAMU


 • Zwiększenie poziomu wiedzy kobiet, mieszkanek Wrocławia dotyczącej profilaktyki raka piersi
 • Zapoznanie z czynnikami ryzyka raka piersi
 • Motywowanie do aktywnej profilaktyki raka piersi
 • Zapoznanie z zasadami samobadania i samokontroli oraz ich znaczenie w tzw. czujności onkologicznej
 • Nauczenie kobiet samodzielnego, palpacyjnego badania piersi i obserwacji własnego ciała
 • Ocena stanu zdrowia kobiet poprzez wykonywanie konsultacji onkologicznych i specjalistycznych badań diagnostycznych w kierunku raka piersi
 • Zapewnienie kobietom poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego i współodpowiedzialności za własne zdrowie
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i solidarności społecznej


Jak korzystać z programu


 1. W Programie profilaktyki raka piersi uwzględnia się edukację zdrowotną oraz diagnostykę specjalistyczną. Edukacja zdrowotna prowadzona jest w tzw. Punktach Edukacji Zdrowotnej (PEZ) natomiast diagnostyka specjalistyczna w tzw. Ośrodku Diagnostyki Chorób Piersi (ODChP).
 2. W programie mogą brać udział dziewczęta i kobiety w każdym wieku, wyłącznie mieszkanki Wrocławia.
 3. Zasad samobadania piersi można nauczyć się w PEZ, które znajdują się w placówkach medycznych na terenie Wrocławia.
 4. Edukacja zdrowotna i instruktaż nauki samobadania piersi są bezpłatne.
 5. Do PEZ, nie obowiązuje rejonizacja.
 6. Nauka samobadania piersi połączona jest z badaniem piersi, które wykonuje pielęgniarka lub położna. Badanie piersi jest bezbolesne.
 7. W PEZ każda kobieta otrzyma Książeczkę Kontroli Samobadania Piersi i ulotkę edukacyjną oraz wykaz adresów podmiotów leczniczych realizujących Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 50-69 lat.
 8. Na naukę samobadania piersi należy zgłaszać się najlepiej zaraz po miesiączce (nie później niż 3-5 dni). Dla kobiet, które już nie miesiączkują, termin badania nie ma znaczenia.
 9. W PEZ pielęgniarka/położna, która stwierdzi podejrzaną zmianę w gruczole piersiowym, kwalifikuje kobietę do dalszej diagnostyki specjalistycznej, zgodnie z procedurą Programu.
Wykaz Punktów Edukacji Zdrowotnej w załącznikuDo Ośrodka Diagnostyki Chorób Piersi (ODChP) przyjmowane są wyłącznie kobiety z PEZ, ze skierowaniem od położnej/pielęgniarki.

Ośrodek Diagnostyki Chorób Piersi oferuje:

 • konsultacje onkologiczne
 • diagnostykę obrazową (USG mammografia)
 • poradnictwo genetyczne
 • poradnictwo psychologiczne


Harmonogram


Aktualny harmonogram pracy lekarzy w Ośrodku Diagnostyki Chorób Piersi:

 • dr n. med. Marek Rząca - poniedziałki od 16 - 19, piątki od 13 - 19
 • Lekarz med. Magdalena Sitarska - wtorki od 16 - 19
 • Lekarz med. Zbigniew Smorąg - środy od 16 - 19
 • Lekarz med. Krzysztof Paśko - czwartki od 16 - 19

Ośrodek Diagnostyki Chorób Piersi mieści się w:

Centrum Medycznym Medix
pl. Hirszfelda 16-17
53-413 Wrocław


Rekrutacja


Do programu zapraszamy każdą Wrocławiankę, w każdym wieku.

Rejestracja do Ośrodka Diagnostyki Chorób Piersi odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 tel. kom. 603 71 30 30


SAMOBADANIE PIERSI


Wykonywane systematycznie, co miesiąc samobadanie połączone z okresową diagnostyką specjalistyczną gwarantuje wczesne wykrycie zmian chorobowych i zapobiega rozwojowi raka piersi.

NIE KAŻDY WYKRYTY GUZEK JEST RAKIEM!

Każda kobieta, która ukończyła 20 lat, powinna co miesiąc badać swoje piersi, najlepiej zaraz po miesiączce, między 3, a 5 dniem cyklu (można wyznaczyć sobie stały dzień tygodnia np. sobotę). Dla kobiet, które nie miesiączkują termin badania nie ma znaczenia, może to być dowolny dzień miesiąca.

Badanie piersi powinno przebiegać w etapach:

 1. Usiądź lub stań przed lustrem z rękami swobodnie opuszczonymi wzdłuż ciała. Zwróć uwagę, czy nie ma zmian w położeniu, proporcjach, kształcie piersi i kolorze brodawki, czy nie występują wgłębienia lub zmarszczenia skóry.

 2. Unieś ramiona do góry i wolno skręcając tułów w prawo i lewo, obejrzyj piersi pod różnymi kątami. Staraj się zaobserwować ewentualne zmiany w konturach piersi.

 3. Połóż się wygodnie na plecach. Połóż prawą rękę pod głowę, tak aby łokieć był wysoko w górze, a drugą połóż na prawej piersi. Kobiety o większym biuście powinny pod bark położyć poduszkę. Trzymając palce razem, zacznij mocno naciskać opuszkami palców miejsce przy miejscu, dbając aby nie opuścić żadnego fragmentu piersi.
  Badanie dotykiem należy rozpocząć od brodawki sutkowej i kontynuować jednym ze sposobów przedstawionych na następnej stronie.
  Płasko ułożone palce powinny dotykać piersi tak, aby wyczuć miąższ piersi, a nie tylko samą skórę. Staraj się wyczuć guzki, jakiekolwiek inne zmiany.

 4. Na koniec sprawdź, czy węzły chłonne pod pachą oraz nad obojczykiem nie są powiększone.

 5. Wszystkie opisane czynności powtórz bardzo dokładnie badając lewą pierś.


Niektóre zmiany świadczące, że w gruczole piersiowym dzieje się coś nieprawidłowego, można zaobserwować.
Należą do nich:

 • zmiana wielkości lub kształtu jednej piersi (asymetria);
 • pojawienie się wgłębień lub zmarszczek na skórze piersi;
 • zniekształcenie brodawki sutkowej lub jej otoczki;
 • wyciek lub krwawienie z brodawki sutkowej;
 • przewlekłe owrzodzenie brodawki sutkowej;
 • stwardnienie oraz powiększenie węzłów chłonnych pachy i okolicy nadobojczykowej (zazwyczaj po jednej stronie).


Czynniki ryzyka raka piersi

 • pierwsza miesiączka przed 11 rokiem życia
 • pierwszy poród po 35 roku życia
 • bezdzietność
 • menopauza po 53 roku życia
 • długotrwała hormonoterapia
 • przebyte łagodne schorzenia gruczołu piersiowego
 • przebyty rak gruczołu piersiowego jednej piersi
 • obciążenia genetyczne
 • palenie papierosów
 • nadwaga, otyłość

 • Schemat organizacyjny


  - Wydział Zdrowia UM Wrocławia

  - Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

  - Położne/ pielęgniarki pracujące w Punktach Edukacji Zdrowotnej / Centrum Medyczne MEDIX podwykonawca części diagnostycznej programu


  Realizatorzy


  Realizator: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

  Koordynator Programu: Renata Nowak, e-mail: rnowak@spzoz.wroc.pl , tel. 71 335-29-60

  Podwykonawca: Centrum Medyczne MEDIX


  Program finansowany przez Miasto Wrocław

  Placówki WCZ realizujące ten program

  Przychodnia Stare Miasto

  pl. Dominikański 6
  50-159 Wrocław
  tel. 71 344 43 63
  tel. 71 344 80 85

  Przychodnia Grabiszyn

  ul. Stalowa 50
  53-433 Wrocław
  tel. 71 362 11 21
  tel. 71 362 15 10

  Inne programy zdrowotne

  Program zmienił formę zajęć z bezpośredniej na nauczanie online i poradnictwo specjalistyczne drogą telefoniczną.

  Indywidualna edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

  Program skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających wieloraczki (trojaczki, czworaczki) od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia.

  Witamy w Nowym Roku 2021r.

  Uprzejmie informujemy Wrocławianki w ciąży (niezależnie od czasu jej trwania), że po przerwie wznawiamy działalność Ośrodków Informacji i Edukacji. Wszelkich informacji udziela koordynator programu.

  Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

  Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

  Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

  SZANOWNI PAŃSTWO

  Od 18.03.2020r. do odwołania program w związku z pandemią Coronavirusa w postaci spotkań bezpośrednich zostaje zawieszony!

  Spotkania korekcyjno-edukacyjne indywidualne prowadzone są w formie zdalnej za pomocą Skypa, Whatsappa lub telefonicznie.

  Posiadamy możliwość przyjęcia kolejnych klientów do formy zdalnej po uprzedniej konsultacji telefonicznej.

  Celem programu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych jak i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne itp.

  Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,  Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

  Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić.

  Organizowanie i prowadzenie na terenie wrocławskich placówek edukacyjnych zajęć dotyczących znaczenia zdrowego żywienia w profilaktyce nadwagi, otyłości i innych zaburzeń okresu rozwojowego". Program finansowany przez Miasto Wrocław.

  Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową


  Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.