Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić.

Koordynator programu

Edyta Maciejkianiec
tel. 71 335 29 60
tel. 696 534 904
email: emaciejkianiec@spzoz.wroc.pl

Usługi opiekuńcze mogą one być również świadczone w ośrodku wsparcia.

Realizatorzy - opiekunowie, świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadają specjalistyczne przygotowanie zawodowe.

Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2004 r. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego.

22 września 2005 r weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr. 189, póz. 159 S ) zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, póz.593 z późn. zm. ) specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób,wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom , które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki( nawet razem zamieszkująca )nie może jej zapewnić. Mogą one być również świadczone w ośrodku wsparcia. W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli :

a) nie mają mozliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty tj. placówki służby zdrowia i systemu oświaty

b) mimo skorzystania z usług świadczonych przez wymienione podmioty nadal występują okoliczności uzasadniające potrzebę w tym zakresie, i mieszczą się one w możliwościach pomocy społecznej

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, przeznaczone są dla osób wskazanych w art.3 ust.1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego czyli :

1) chorych psychicznie ( wykazujących zaburzenia psychotyczne ),

2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostają przyznane na podstawie Decyzji wydanej przez MOPS we Wrocławiu. Decyzja administracyjna określa rodzaj, zakres, okres, miejsce świadczenia usług i koszt usługi za 1 godzinę.

Placówki WCZ realizujące ten program

Inne programy zdrowotne

Program zmienił formę zajęć z bezpośredniej na nauczanie online i poradnictwo specjalistyczne drogą telefoniczną.

Indywidualna edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Program skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających wieloraczki (trojaczki, czworaczki) od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia.

OD DNIA O1.06.2020 r. WZNAWIA SIĘ REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI U KOBIET, MIESZKANEK WROCŁAWIA, W CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "MEDIX" .


Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

Witamy w Nowym Roku 2021r.

Uprzejmie informujemy Wrocławianki w ciąży (niezależnie od czasu jej trwania), że po przerwie wznawiamy działalność Ośrodków Informacji i Edukacji. Wszelkich informacji udziela koordynator programu.

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 18.03.2020r. do odwołania program w związku z pandemią Coronavirusa w postaci spotkań bezpośrednich zostaje zawieszony!

Spotkania korekcyjno-edukacyjne indywidualne prowadzone są w formie zdalnej za pomocą Skypa, Whatsappa lub telefonicznie.

Posiadamy możliwość przyjęcia kolejnych klientów do formy zdalnej po uprzedniej konsultacji telefonicznej.

Celem programu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych jak i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne itp.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

Organizowanie i prowadzenie na terenie wrocławskich placówek edukacyjnych zajęć dotyczących znaczenia zdrowego żywienia w profilaktyce nadwagi, otyłości i innych zaburzeń okresu rozwojowego". Program finansowany przez Miasto Wrocław.

Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.